Ο Κρατικός Ολλανδικός broadcaster Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ετοιμάζεται για το ξεκίνημα του δικτύου του DAB+ στην Ολλανδία με κάλυψη που θα φτάσει το 95% της επικράτειας έως το 2017.

Η ανακοίνωση έγινε σε ένα σεμινάριο του WorldDMB που πραγματοποιήθηκε στην Χάγη.

Καλό για τον NPO, θα είναι να υπάρξουν το πολύ 20 DAB+ Ραδιοφωνικοί Σταθμοί και έως 3 DMB-T video κανάλια.

Ο Hans Bakhuizen, NPO senior policy technology adviser, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποδεικνύει τη “δέσμευση του NPO στο DAB+.”

Ο Tom Visser, manager για το project του ψηφιακού ραδιοφώνου στο Υπουργείο Οικονομικών, Γεωργίας και Καινοτομίας της Ολλανδίας, εξέφρασε την υποστήριξη του στο Ολλανδικό DAB digital radio, δηλώνοντας ότι τα Ολλανδικά Υπουργεία έχουν πλήρως δεσμευτεί στο ψηφιακό ραδιόφωνο και ότι το πολιτικό κλίμα στη χώρα είναι το κατάλληλο, αφού Κρατικοί και Ιδιωτικοί broadcasters, καθώς και άλλοι σχετικοί παράγοντες συνεργάζονται για την επέκταση του ψηφιακού ραδιοφώνου.

Ακόμη, ο Visser δήλωσε ότι θα ήταν ενδιαφέρον για τη Γερμανία, την Νορβηγία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο –όλες οι χώρες έχουν δεσμευτεί στο DAB ή το DAB+- να συνεργαστούν για την διεκδίκηση από τις Βρυξέλλες της απαιτούμενης καθαρότητας στο σήμα, αναγκαία συνθήκη για το μέλλον του ψηφιακού ραδιοφώνου στην Ευρώπη.

Στο WorldDMB Marketing Seminar με θέμα “The Netherlands and Belgium –Best Practice for the DAB/DAB+ Industry” υπογραμμίστηκαν οι ευκαιρίες για νέα έσοδα που μπορούν να προέλθουν από το DAB digital radio.

“Οδηγός του ψηφιακού ραδιοφώνου είναι τα πολλαπλά streams εσόδων και τα χαμηλότερα κόστη. Η Διαδραστικότητα στο ψηφιακό ραδιόφωνο είναι μία τόσο σημαντική παράμετρος για το μέλλον του broadcasting και η οικογένεια DAB προσφέρει περισσότερο περιεχόμενο, νέα formats, σύγκλιση και extra υπηρεσίες, ώστε ουσιαστικά ο καταναλωτής να κερδίζει πολλά,” δήλωσε ο CEO του MTVNL Ronald Haanstra.radiotvlink